Een aantal NEN-normen voor gebouwinstallaties.

NEN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties.
NEN 1010 Minimum veiligheidseisen laagspanningsinstallaties in gebouwen.
NEN 1014 Bliksembeveiliging
NEN 1041 Veiligheidsbepalingen
NEN 1078 Voorziening voor gas met een werkdruk van ten hoogste 500 mbar.
NEN 1087 Ventilatie van gebouwen. Bepalingsmethoden voor nieuwbouw.
NEN 2535 Brandveiligheid van gebouwen. Brandmeldinstallaties. Systeem- en kwaliteitseisen en projectrichtlijnen.
NEN 2757 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen.
NEN 2768 Meterruimten en bijbehorende voorzieningen in woonfunctie.
NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties.
NEN 3215 Binnenriolering eisen en bepalingen.
NEN 5067 Koellastberekening voor gebouwen.
NEN 5128 Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen.
NEN 2916 Energieprestaties van utiliteitsgebouwen.
NEN 7078 Vetafscheiders en slibvangputten. Type-indeling, eisen en beproevingsmethoden.
NEN 7089 Olie-afscheider en slibvangputten. Type-indeling, eisen en beproevingsmethoden.