Een aantal ISSO-publicatierichtlijnen voor gebouwinstallaties.

ISSO-17 Luchtkanaalberekening.
ISSO-18 Leidingnetberekening.
ISSO-30 Leidingwaterinstallaties in woningen.
ISSO-30.4 Warmteterugwinning uit douchewater.
ISSO-30.5 LegionellaCode Woninginstallaties.
ISSO-46 Hydraulische schakelingen voor verwarmen woonhuizen.
ISS0-47 Hydraulische schakelingen voor koelen.
ISSO-48 Klimaatplafonds/koelplafonds richtlijnen voor ontwerp en uitvoering.
ISSO-49 Vloer/wandverwarming en vloer/wandkoeling.
ISS0-50 Ontwerptechnische kwaliteitseisen voor warmwaterverwarmingsinstallaties.
ISSO-51 Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen.
ISSO-53 Dimensionering verwarmingsinstallaties utiliteitsgebouwen met vertrekken tot 5 mtr hoogte.
ISSO-57 Dimensionering verwarmingsinstallaties utiliteitsgebouwen met vertrekken hoger dan 5 mtr.
ISSO-55 Tapwaterinstallaties in woon- en utiliteitsgebouwen (zie ook 55.1,-2,-3, legionellapreventie.)
ISSO-56 Inregelen van ontwerpvolumestromen en individuele verwarmingsinstallaties in woningen.
ISSO-58 Luchtverwarming voor woningbouw.
ISSO-59 Grote zonneboilers
ISSO-62 Gebalanceerde ventilatie en wtw in woningen
ISSO 72 Onwerpen van kleine elektrische warmtepompsystemen.
ISSO 73 Ontwerpen van verticale Bodemwarmtewisselaars.
ISSO 78 Handleiding Zonnestroom voor installaties.
ISSO 80 Integraal ontwerpen van collectieve installaties warmtepompen woningbouw.
ISSO 81 Integraal ontwerpen van collectieve installaties warmtepompen utiliteitsgebouwen.