Berekeningen

Installatieberekeningen voeren wij uit met de software van de Vabi.
 
vabi
  • Vabi elements berekeningen:
  • Warmteverliesberekeningen
  • Gebouwsimulatieberekeningen
  • Temperatuuroverschrijdingsberekeningen
  • Ventilatieberekeningen
  • Koellastberekeningen

De Gebouwsimulatie is de toegevoegde waarde voor wie transparantie willen bieden op energie en comfort gebied. Het is naast de voorgeschreven (G)TO of ATG berekening ook uitermate geschikt voor inzet bij BREEAM, Frisse Scholen, 0 op de meter, TCO, private kwaliteitsborging, prestatie contracten en beperken van aansprakelijkheidsrisico’s.

Schermopname (10).png

  • Vabi stromingsberekeningen:
  • Leidingnetberekeningen
  • Tapwaterberekeningen
  • Gasleidingberekeningen
  • Hemel- en vuilwaterafvoerberekeningen
  • Luchtkanaalberekeningen
  • Geluid in luchtkanaalberekeningen

Een optimaal leidingstelsel
Een goed ontworpen leidingstelsel zorgt ervoor dat aangesloten installaties, zoals vloerverwarming en koelsystemen, worden gevoed en zorgeloos functioneren. Met een juist leidingnet voorkom je een slechte waterverdeling en is o.a. de warmte van vloerverwarming in een gebouw in balans. Met Vabi Uniforme Omgeving Leidingnet ontwerpen wij leidingstelsels voor de kleinste woningen tot aan de grootste utiliteitsgebouwen.

Vabi UO hemelwaterafvoer & vuilwaterafvoer